สุดยอด! การผ่าตัดต่อแขนครั้งแรก ที่ทำให้วงการแพทย์ต้องอึ้ง