นักวิทย์ ปรับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลก อีก3นาทีถึงจุดหายนะ