นักวิทย์ฯเผย ค้นพบว่าเคยมีทะเลสาปน้ำจืดอยู่บนดาวอังคาร