ความแตกต่างของสีไข่แดงในไข่ไก่ที่หลายคนรู้แบบผิดๆมาโดยตลอด